Bortom PHP

php

Skript- och programmeringsspråk för webben har genomgått en hel del förändringar. Från CGI till ASP och vidare till PHP så har standarderna kommit och gått. Och vissa har blivit förpassade till historien. Numera så är det ingen överdrift att säga att PHP har kommit att bli något utav en standard på webben, och merparten av sidorna som använder någon form av skript tillämpar just PHP. Många har däremot övervägt att det kanske inte är en bra idé att helt och hållet förlita sig på PHP. För vad händer om det slutar stödjas eller om en väldigt påtaglig säkerhetsbrist uppmärksammas?

Detta skifte hänger i viss utsträckning ihop med de senaste årens trend att tillämpa statiska sidor eller sidor med schemalagd rendering. På många sätt och vis så har detta skifte inte drivits av önskemål om att slippa PHP, utan snarare mot en trend att många vill ha mer resurssnåla och mindre krävande sajter. Dels för att det ökar portabiliteten och på sikt sänker driftkostnaderna.

Men är det en bra idé att helt välja bort PHP eller andra skriptspråk? Även om det har resursfördelar så försvårar det samtidigt möjligheten att säkerställa hög interaktivitet. För funktioner likt kommentering och interaktiva hemsidor förlitar sig väldigt mycket på att det finns någon form av skript som hanterar det hela. På så sätt har skript verkligen kommit att bli något som förekommer på gott och ont. Att många av de mest populära publiceringsplattformarna förlitar sig på just PHP talar däremot sitt tydliga språk att just detta skriptspråk kommer att vara kvar under överskådlig framtid.