PHP och resurser

PHP и ресурсы

Systemresurser har kommit att bli något utav tidens vattendelare. Även om såväl processkraft som lagringsutrymme är billigare än någonsin tidigare, så har det samtidigt blivit av vikt att minimera resursförbrukningen och optimera användningen av tillgängliga resurser. Särskilt då enkortsdatorer blivit alltmer vanliga även på servermarknaden. I takt med att PHP har några år på nacken så har många lagt märke till att de stora revisionerna ofta leder till att skriptspråket kräver alltmer resurser. Vad som tidigare var ett fullgott system för drift av PHP-baserade webbtjänster har numera visat sig vara helt otillräckligt för de senare versionerna av PHP. När skiftet skedde tvistas om, men många har version fem som en symbolisk markör för när PHP blev resurskrävande på allvar.

Medan vissa har väckt frågan om det inte är dags att söka sig bortom PHP, så poängterar många andra att det i nuläget är i princip det enda skriptspråk som lever upp till de moderna och höga kraven. Därför är det svårt att bortse från att PHP är oerhört viktigt, och att det knappast går att ignorera att det kommer fortsätta vara en avgörande del av webben.

Kanske mest chans till förändring ligger det i den pågående övergången till en statisk webb, eller en inte lika interaktiv webb. Men än så länge är det bara ett begränsat antal tjänster som är lämpade för denna sorts drift. När det är krav på hög interaktiv och direkt bearbetning så kommer PHP fortsätta att vara ett förstahandsval. Kanske är det helt enkelt bara att acceptera att kraven kommer fortsätta öka, och att det är lika bra att satsa på modern hårdvara och hänga med i utvecklingen.