Bästa serversystemet

palvelin

När det gäller webb- och serverdrift så har den senaste tiden med all tydlighet visat att UNIX- och Linux-baserade system med största sannolikhet kommer att ta över all serverdrift i framtiden. Numera står Windows-baserade serverar för ungefär en tredjedel av all serverdrift på internet. Och resten sköter öppna operativsystem. För bara några decennier sedan så var detta inte helt självklart. På den tiden var nämligen Microsoft en påtaglig aktör på servermarknaden. Men tidens pendel har slagit till nackdel för detta enorma företag.

Vad var det då som gjorde skillnaden? Vi tänker inte påstå att något utav systemen är bättre än något annat. Detta skulle resultera i en alltför laddad och intensiv fråga. Däremot kan vi konstatera att det med största sannolikhet var pris- och stabilitetsfördelar som gjorde att Linux och UNIX blev de system som visade sig vara mest lämpade.

För i jämförelse med andra system så krävs inga investeringskostnader när det kommer till de öppna systemen. De är i princip gratis, och uppdateras regelbundet. På så sätt är de verkligen svåra att klå. Men varför har många traditionellt sett valt Windows? En stor faktor har varit enkelhet och att systemet har levererats med ett visst mått av support. För till skillnad från de andra systemen där systemstödet i princip består av frivilliga, så har Microsoft storsatsat på betald support. Men den nya generationens servertekniker verkar inte vara lika beroende av utomstående hjälp. Och om utvecklingen fortsätter kommer Microsoft inte längre ha någon andel av serverdriften.