Världens populäraste programmeringsspråk

Enligt Tiobe Index var C världens populäraste programmeringsspråk i juli 2020, och stod för 16,45%, tätt åtföljd av Java på 15,10%. Java har länge varit högst på topplistan men nu är det alltså programmeringsspråket C som har hamnat på första plats. På tredje plats ser vi Python, som har dynamisk typning och därmed ofta beskrivs som ett skriptspråk.

C++, C# och Visual Basic hamnade på fjärde, femte och sjätte plats. Sedan har vi Javascript, R, PHP och Swift. R är möjligtvis det minst kända programmeringsspråket på listan. Det används för statistiska beräkningar och har hoppat från 20:e till åttonde plats på grund av Coronaviruset som har gjort det oerhört populärt med statistik.

Oavsett om man säljer billiga tak och hängrännor eller tekniska lösningar så har man behov av programmering, eftersom allt som finns på internet byggs med programmering. Vilket programmeringsspråk är viktigast i din bransch? C++ är en förenklad version av C, där man stödjer objektorienterad programmering med funktioner som klassbegreppet. Det lönar sig sannerligen att kunna C i grunden eftersom det ligger till grund för både C++ och Java.

Många av världens mest profilerade programmerare började sin resa med Unix, som låg till grund för både Linux och C, och på den vägen har programmeringsspråken utvecklats genom årtiondena. Unix kan liknas vid latin och språk som Java och Visual Basic hamnar kanske mer i slang-kategorin där man har hittat smarta genvägar för att lösa mer specifika problem på ett enklare och smidigare sätt som kräver mindre förkunskap. Det är inte många som lär sig latin idag, men det inger stor respekt.